Integritetspolicy

Soulwise Yoga (nedan kallad SY) värnar om din personliga integritet. Denna Integritetspolicy förklarar hur SY samlar in och använder dina personuppgifter.

Genom att använda SYs tjänster accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att SY använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår Integritetspolicy innan du använder våra tjänster.

Personuppgifter

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, e-postadress och telefonnummer. Men det kan också vara kundnummer, krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter såsom IP-nummer m.m., om de kan kopplas till en fysisk person.

GDPR – Dina rättigheter

General Data Protection Regulation är en EU-förordning som reglerar Behandlingen av personuppgifter. Den 25 maj 2018 ersatte EU-förordning PUL (personuppgiftslagen). Du kan läsa mer om lagen och dina rättigheter på Datainspektionens hemsida.

Du har flera rättigheter i och med GDPR:

 • Rätt till information
 • Rätt till tillgång
 • Rätt till rättelse
 • Rätt till radering
 • Rätt till begränsning av behandling
 • Rätt att göra invändningar
 • Rätt till dataportabilitet
 • Automatiserade beslut

Du kan läsa mer om dina rättigheter på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Syfte

Personuppgifter inhämtas och behandlas för att kunna ingå och fullgöra avtal, leverera support, ge erbjudanden samt leverera mesta möjliga värde för dig. Vi behandlar dina uppgifter enbart i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet, förbättra våra tjänster och för att SY ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig.

Vilken information samlar vi in

Information du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, tex när du kontaktar oss, när du använder vår web eller någon annan av SYs tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

 • Person- och kontaktuppgifter – namn, e-postadress.
 • Information om hur du interagerar med SY – hur du använder våra tjänster, hur du lämnade tjänsten, eventuella automatiska utskick från SY.
 • Enhetsinformation – t ex IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, digitala fotspår när du rör dig på vår webbsida.

Rättslig grund och delning

Vi baserar vår personuppgiftsbehandling på Intresseavvägning.

Vid behandlingen av personuppgifter nyttjas standardmolntjänster (exempelvis Microsoft-tjänster och webbhotell), vilket innebär att vi kan komma att överföra, eller dela din information, med utvalda tredje parter enligt reglerna för tredjelandsöverföring. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

SY kan även komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polis, Skatteverket och andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du godkänt att vi gör det.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

SY sparar personuppgifter endast så länge som det är relevant för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det behövs enligt lagstadgade lagringstider.

Cookies

På denna webbplats www.soulwise.yoga används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator för att hjälpa webbplatsen att ge dig en bättre användarupplevelse. I allmänhet används cookies för att behålla användarinställningar, lagra information om saker som kundvagnar och ge anonymiserad spårningsinformation till tredje parts applikationer som Google Analytics.

Det finns två typer av cookies:

 • En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
 • En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Vill du stänga av användningen av cookies gör du det i inställningarna för din webbläsare. Mer information om cookies hittar du på Your Online Choices.

Kontakta oss

Soulwise Yoga består av bolaget Bliss Experiences AB, organisationsnummer 559337-0165.
Frågor kring SY:s behandling av personuppgifter hänvisas till personuppgiftsansvarig via Kontakta oss.