Jag har fått ett mail som säger att Soulwise Yoga inte kan dra pengar från mitt kort, vad kan det bero på?

Detta kan bero på att du har bytt bankkort, inte har täckning på kortet, har bytt bank eller att banken eventuellt har några tillfälliga störningar. När förnyelsen av prenumerationen ej gått igenom så försöker vårt system automatiskt att genomföra nya dragningar under de nästkommande dagarna om de tidigare försöken inte gått igenom.

Vi föreslår att du loggar in till Stripe kundportal på din prenumerationssida i Soulwise Yoga och kontrollerar dina kortuppgifter och eventuellt registrerar ett nytt gällande kort så att prenumerationen kan dras från det nya kortet. 

är du nyfiken och vill veta mer?