Har Soulwise Yoga en mobilapp?

I dagsläget har vi inte det. Utifrån intervjuer med yogalärare, så har vi fått kunskapen om att man oftast sitter vid datorn när man planerar/sätter ihop sina klasser. Så, till att börja med, har vi utvecklat en tjänst anpassad för datorn.

Så länge tipsar vi om att lägga Soulwise Yoga på din startskärm i mobilen (om du surfar till soulwise.yoga på din mobil finns valet “Lägg till på startskärmen”). Då blir det ungefär som en app.

I framtiden kanske vi även utvecklar en “riktig” mobilapp, med alla fördelar det bär med sig. Vi har tyvärr ingen tidsplan för detta, men det står på vår att göra-lista.

är du nyfiken och vill veta mer?